ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

  • Έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος: Τετάρτη 24/09/03, ώρα 9.00π.μ. για όλους τους φοιτητές. Χαιρετισμός, ενημέρωση για το πρόγραμμα, κατάταξη φοιτητών, φροντιστηριακή άσκηση.
  • Λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος: Παρασκευή 09/01/04
  • Εκπαιδευτική εκδρομή: Η ημερομηνία και το περιεχόμενο θα ανακοινωθούν αργότερα.
  • Οι ασκήσεις γίνονται καθ΄όλο το εξάμηνο ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 8.00-12.00μ.μ. σε χώρους που αναφέρονται στη συνέχεια.
  • Στο 7ο Εξάμηνο οι φοιτητές θα παρακολουθούν Φροντιστηριακές Ασκήσεις, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Οπτικο-Ακουστικά Μέσα (ΟΠΤΑΚ) και Παθολογικές Κλινικές.

Οι φοιτητές χωρίζονται σε 2 Ομάδες: Α, Β.

ΟΜΑΔΑ Α
Κάθε Δευτέρα θα παρακολουθεί από 8.00-9.00 ΟΠΤΑΚ, 9.00-10.30 Α'ΠΠΚ και 10.45-12.00 Φροντιστηριακές Ασκήσεις
στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Κλινικής*.
Κάθε Τετάρτη θα παρακολουθεί 8.15-12.00 μόνο Φροντιστηριακές Ασκήσεις στο Αμφιθέατρο του Λαϊκού Νοσοκομείου.
Κάθε Παρασκευή θα παρακολουθεί Παθολογικές Κλινικές (8.00-12.00).
ΟΜΑΔΑ Β
Κάθε Δευτέρα θα παρακολουθεί Παθολογικές Κλινικές (8.00-12.00).
Κάθε Τετάρτη θα παρακολουθεί 8.15-12.00 μόνο Φροντιστηριακές Ασκήσεις στο Αμφιθέατρο του Λαϊκού Νοσοκομείου.
Κάθε Παρασκευή θα παρακολουθεί από 8.00-9.00 ΟΠΤΑΚ, 9.00-10.30 Α'ΠΠΚ και 10.45-12.00 Φροντιστηριακές Ασκήσεις στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Κλινικής*.
* Η Αίθουσα αυτή βρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου της Φυσιολογίας δίπλα στα Ερευνητικά Εργαστήρια της Κλινικής.
 
Προσοχή: Την Παρασκευή 09/01/04 κατ΄ εξαίρεση η Ομάδα Α θα έλθει στο Λαϊκό Νοσοκομείο και η Ομάδα Β θα πάει στις Παθολογικές Κλινικές

 
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΜΑΔΑ Α

08.00-09.00 ΟΠΤΑΚ*

09.00-10.30 Α'ΠΠΚ

10.45-12.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Α'ΠΠΚ

08.15-10.00
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

10.30-12.00
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
08.00-12.00
ΟΜΑΔΑ Β
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
08.00-12.00

08.00-09.00 ΟΠΤΑΚ*

09.00-10.30 Α'ΠΠΚ

10.45-12.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Α'ΠΠΚ

*Οπτικο-Ακουστικά Μέσα (ΟΠΤΑΚ) στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Α' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής.

  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ Α' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
(Α' ΠΠΚ)
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
(12 ημέρες ασκήσεως)
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ-
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ